Какво означава Aiciety?

Какво означава Aiciety?

Думата Aiciety е съставена от AI (изкуствен интелект) и Society (общество).

Aiciety се отнася до съвкупността от взаимодействия, връзки и ефекти между изкуствения интелект (ИИ) и човешкото общество. Това включва взаимодействието между технологиите на ИИ и социалните, политическите, икономическите, етичните и културните аспекти на живота.

На второ място, на втория етап, aiciety е термин за обществото, което се формира от ИИ.

Aiciety обикновено се занимава с проучване и обсъждане на въпроси, произтичащи от интегрирането на ИИ в нашия живот, както и с формиране на разпоредби и най-добри практики за използване на тези технологии в полза на всички.

#aciety се използва като хаштаг, когато се говори за въздействието на ИИ върху нашето общество в социалните мрежи.

Този превод е направен с помощта на DeepL, също решение, базирано на ИИ. Той показва, че ИИ може все още да не е съвършен в областта на езиците, но може да разхлаби езиковите бариери. Това също е живяло Aiciety.

Български